Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2016 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2016 roku.


Wyszczególnienie

Pliki do pobrania

Wykonanie budżetu miasta Gdyni w 2016 roku

 61 kB

Dochody

 411 kB

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych  wg źródeł

  75 kB

Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni

  187 kB

Wydatki wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących

1064 kB

Wydatki majątkowe

 658 kB

Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni

 410 kB

ZAŁĄCZNIKI

 

Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru podatku oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2016 roku

 

51 kB

Zestawienie wykonania jednostkowych planów finansowych placówek oświatowych za 2016 rok

 

 217 kB

Rozliczenie przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych na 30.06.2016 r. zakładów budżetowych

 

 

 27 kB

Informacja z wykonania planów przychodów i wydatków – art. 223 ust. 1uofp.

 

106 kB

Dotacje na realizację zadań własnych gminy przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego za 2016 rok

 

 97 kB

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  rad dzielnic za 2016 rok

 155 kB

Stopień  zaawansowania  realizacji  programów wieloletnich

348 kB

Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 

 

 145 kB


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 06.09.2016
Data udostępnienia informacji: 06.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2016 14:39 Dodanie informacji Anna Zakrzewska