Oświadczenia majątkowe 2016 rok


Na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości (część B oświadczenia). Wyłączenia jawności dokonała inspektor Marta Ziółkowska.

Beata Adamczyk - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Marzena Adamska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Izabela Albecka -
dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Małgorzata Aleksiak -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Bożena Adamska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Marek Ambrosiewicz -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jerzy Ambroży -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Andrzejewska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Ewa Andziulewicz -
zastępca dyrektora PUP
oświadczenie mająkowe za 2016 rok

Alicja Bajduszewska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Bajkowska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Witold Barański -
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Andrzej Barczak -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Bartosz Bartoszewicz -
wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Anna Barszcz -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ireneusz Bekisz
 - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2015 r.

Annetta Benedyka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Michał Bełbot
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Agnieszka Biarda - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Andrzej Bień
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Lucyna Bisewska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Andrzej Bodnar -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Barbara Bogusławska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Jadwiga Bogusławska -
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

Mirela Boniek -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Anna Borkowska -
dyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Stanisław Borski
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Franciszek Bronk - zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Paweł Brutel
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Beata Brzostowska - naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Iwona Brzozowska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienie

wyjaśnienie

Ilona Bubicz-Józekowska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Daria Budner -
podinspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Daniela Budzińska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Anna Buraczek -
podinspektor Urzad Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Regina Bzyl -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Leszek Ciesielski -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Magdalena Chrzan-Pardus -
kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Anna Dampc -
kierownik referatu
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Sabina Dawidowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Marek Dąbkowski -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Iwona Demkowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Marian Deręgowski -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Aleksandra Dębska-Cenian -
dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych
oświadczenie majątkowe na początek pracy

Jerzy Dobaczewski - MZKZG
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Marika Domozych
 - radna Rady Miasta Gdyni
 
Elżbieta Dudaref - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Katarzyna Dukat -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Dorota Dunst -
dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Krystyna Dziuba -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Halina Fedzio -
zastępca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Patryk Felmet
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Magdalena Filipowicz - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Bogusława Flisykowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Barbara Foltyn -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

wyjaśnienia

Bartosz Frankowski -
naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jacek Friedrich -
dyrektor Muzeum Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Zdzisława Gabas -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Gałecka -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Hanna Gągała -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Bogumiła Gendek -
kierownik w ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Mariusz Gerber -
referent w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Małgorzata Gładczak - kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Andrzej Gogola -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Oktawia Gorzeńska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Julita Grabczewska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Karolina Grabowicz-Matyjas -
dyrektor Muzeum Emigracji
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadecji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Natalia Gromow -
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
oświadczenie na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Katarzyna Gruszecka-Spychała -
wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Włodzimierz Grzechnik -
naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Anna Grzegorowska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienie

Kamil Góral
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Michał Guć - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Żanetta Gugała -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Dorota Haase -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Iwona Hadrzyńska -
zastępca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Piotr Harhaj -
kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Paulina Herrmann -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Agnieszka Hetak -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Regina Hetak -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Robert Hirsch -
Miejski Konserwator Zabytków
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Wojciech Hofman -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

wyjaśnienie do oświadczenia na koniec upoważnienia 2016

Dorota Huzarek - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

korekta

Violetta Ilnicka - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Dorota Jakubowska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Cezary Jakubowski -
prezez zarządu Eko Doliny
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Mariola Jaks -
p.o. kierownika ABK nr 4
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Łucja Janiszewska -
dyrektor Żłobka "Niezapominajka"
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Krzysztof Jankowski -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Wioletta Jarzębińska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Jasińska -
dyrektor Centrum Nauki Experyment
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Mirosława Jezior -
dyrektor MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Sebastian Jędrzejewski
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Jarosław Józefczyk - zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jolanta Józekowska -
kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Gabriela Karasiewicz -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Maciej Karmoliński -
z-ca dyrektora ZDiZ
oświadczenie na koniec upoważnienia 

Joanna Karnacewicz - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Marek Karzyński -
dyrektor Biura Planowania Przestrzennego
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Edyta Kamaszyn -
zastępca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jolanta Kasperek-Sut -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Andrzej Kieszek
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Jarosław Kiljański - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Urszula Klimczak -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jarosław Kłodziński
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Iwona Kłos - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Magdalena Kobylarczyk -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2016 rok

Ewelina Kochaniak -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Lucyna Kokot - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Krystyna Kołakowska -
prezes zarzadu TBS "Czynszówka"
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Hubert Kołodziejski -
przewodniczący zarządu MZKZG
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Elżbieta Kondracka -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Remigiusz Kończyk -
dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Czesław Kordel-
zastępca przewodniczącego MZKZG
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Anna Kordzińska-Grabowska -
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Eugeniusz Korek -
dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Barbara Korthals -
kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Agata Kolanowska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec upoważnienia

Krystyna Kołakowska - prezes zarzadu TBS "Czynszówka" Sp z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec i na początek kadencji

Eugeniusz Korek - dyrektor MDK
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

Wiesław Kosakowski -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Mirosława Koszałkowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Marcin Kowalewski -
kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Magdalena Kowalska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Izabela Kowalska-Kotus -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Anna Kozłowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Wojciech Kozłowski -
członek zarządu KZG
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Halina Krajewska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Janina Kreft -
kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Mirosława Król
 - radna Rady Miasta Gdyni
 
Katarzyna Kruglak - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Iwona Krumholc -
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Monika Krupińska -
młodszy referent Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Krym -
 radna Rady Miasta Gdyni
 
Wiesława Krysztofowicz - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Bogdan Krzyżankowski
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Lucyna Kucharek - kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Anna Kuczkowska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Agnieszka Kukiełko -
naczelnik wydziału Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Andrzej Kuklewicz -
dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Lucyna Kukulska -
podinspektor Urzad Miasta
oświadczenie majatkowe za 2016 rok

Aleksandra Kula -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Agata Kulasiewicz-Pojawa -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Aleksander Kuźmin -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Dorota Kyzioł -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Tomasz Labuda - zastępca prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec i na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Katarzyna Landowska -
inspektor w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Małgorzata Landowska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Barbara Latocha -
dyrektor Kolegium Miejskiego
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Przemysław Lebiedziński -
dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Lemanszek -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Joanna Lesińska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Adam Lesiński -
kierownik referatu ZDiZ
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Lucyna Lewandowska -
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Lipińska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Joanna Lis -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Barbara Lubrycht -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Iwona Ławik -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Lidia Łączyńska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Anna Łepik -
zastępca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Marek Łucyk -
dyrektor GCS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Elżbieta Łysakowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Małgorzata Machowska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ilona Majerowska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Danuta Maliszewska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji 

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Piotr Małolepszy -
prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec i na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Monika Małyszko -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016

Aleksandra Markowska -
dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Anna Marlewska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Teresa Marzejon
- naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jolanta Matulewicz -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Hanna Mazur
 - radna Rady Miasta Gdyni
 
Marta Mazurek - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Małgorzata Mianowska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Dawid Miąskowski -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Jacek Michno -
kierownik referatu w Urządzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Mirosław Mieszczański -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Aleksandra Mikołajczak -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Alicja Modelska -
podinspektor w Urządzie Miasta
oświadczenie majatkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Bogusław Moniuszko -
kierownik w ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Bogusław Moszczyński -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Marzanna Mróz -
dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majatkowe za 2016 rok

Beata Nagiel -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Andrzej Narwojsz -
geolog powiatowy
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Iwona Neubert-Michalak-
kierownik referatu w Urzadzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Beata Niemczyk -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Bożena Niewiadomska -
zastępca kierownika w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Bogusława Nowak -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Hanna Nowak -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Magdalena Nowakowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Joanna Nowicka -
kierownik w MOPS
oświadczenie majatkowe za 2016 rok

Joanna Nowopolska -
inspektor w Urządzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jacek Olkowski -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jolanta Orent -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Krystyna Ossowska
- zastępca skarbnika miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Janina Ostałowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Markos Pagudis -
prezes zarządu Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Beata Pająk-Michalik - dyrektor MSPR
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Elżbieta Paluch-Łątkowska -
kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Mariola Parat-Lipińska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na poczatek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Magdalena Pardus
(Chrzan-Pardus)- kierownik referatu
oświadczenie na koniec upoważnienia 
korekta

oświadczenie na początek upoważnienia

Monika Parzych-Bałdyga - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Agnieszka Pasieka -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Joanna Pawlenko -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Krystyna Pawlikowska -
Geodeta Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Piątek -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Hanna Piech -
dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej
oświadczenie majątkowe na koniec zatrudnienia

korekta

Alicja Peplińska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Danuta Peplińska -
kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Pietrzak -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Irena Piotrowska -
dyrektor Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Magdalena Piwowarska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Martyna Plata -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Dorota Płotka
- radna Rady Miasta Gdyni
 
Ewa Podedworna-Górecka - dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Maria Podgórska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Marek Prusak -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji


oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Renata Pruska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Beata Ratowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Małgorzata Richert -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Krystyna Romanowska-Szychowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Katarzyna Rozmiarek -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Anna Rydzewska - dyrektor ZCK
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Andrzej Ryński -
zastępca dyrektora ZDiZ
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Barbara Rzepiak -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Mirosława Sadowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Anita Sarnecka -
kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Aleksandra Siedlik -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na dzień upoważnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Elżbieta Sierżęga
 - radna Rady Miasta Gdyni
 
Grzegorz Siewert - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Joanna Siwicka -
dyrektor PUP
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Celestyna Skiba -
dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Dorota Skulska-Wittbrodt -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Alicja Smolik -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Elżbieta Smolna -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Barbara Smużyńska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Wioleta Sobieraj -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jolanta Sobótka -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Anita Sochacka -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Dorota Soszyńska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Alicja Spica -
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Krystyna Stadnicka -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienie

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Aleksandra Stanios -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Janusz Stateczy - prezes zarządu Portu Lotniczego
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Katarzyna Stec -
zastępca dyrektora MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Renata Stelmach -
naczelnik wydziału w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jolanta Steppa -
naczelnik Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Magdalena Streng -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Magdalena Starościak -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2016 rok

Bogusław Stasiak -
prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec i na początek kadencji 

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Grażyna Steinke -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Marek Stępa - wiceprezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Stoińska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

wyjaśnienia

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Paweł Stolarczyk
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Anna Stroińska - Szulc - główny specjalista Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Agnieszka Studnicka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Danuta Styk
 - radna Rady Miasta Gdyni
 
Anita Stypułkowska - zastępca naczelnika w Urządzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jolanta Sumowska -
kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Surmanowicz -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2016 rok

Dagmara Syjczak -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Beata Szadziul
 - radna Rady Miasta Gdyni
 
Irena Szafranek - dyrektor szkoły
oswiadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Krzysztof Szałucki -
skarbnik Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Joanna Szczepańska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Krystyna Szczęśniak -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Magdalena Szczukiewicz - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Wojciech Szczurek -
Prezydent Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Tadeusz Szemiot
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Lilianna Szewczuk-Putrym - dyrektor DPS
oświadczenie majatkowe za 2016 rok

Elżbieta Szlinder -
kierownik w PUP
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Hanna Szóstakowska -
kierownik referatu w Urzędzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Karolina Szreder -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Natalia Szreder -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe na koniec zatrudnienia

Magdalena Szulc-Jurkiewicz -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na początek upoważnienia

oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Anna Szultka -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Stanisław Szwabski
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Barbara Szyca - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Dorota Szymańska - dyrektor szkoły
oświadczenie majatkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Marta Szymańska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Śliwińska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Judyta Śliwińska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Mariola Śrubarczyk-Cichowska -
 radna Rady Miasta Gdyni

Henryk Tomaszewski -
prezes zarządu PEWiK
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Piotr Topolewicz -
wiceprezes zarządu PKM sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec i na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Violetta Trella -
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

Izabela Truss - zastępca dyrektora w PUP
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Trzebiatowska-Citko -
kierownik ABK nr 3
oświadczenie majatkowe za 2016 rok

Wiesław Tuźnik -
wiceprezes zarządu PKA sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec i na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Monika Ubrych -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Marzenna Umławska -
naczelnik w Urządzie Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Aleksandra Urla -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

Maja Wagner
 - radna Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Walaszkowska - dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Konrad Walczak -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Remigiusz Walędziak -
dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
oświadczenie majątkowe aza 2016 rok

wyjaśnienia

Małgorzata Wasińczuk -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Halina Wełnicka -
kierownik referatu Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Joanna Węsierska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Katarzyna Widawska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Anna Wilczyńska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Elżbieta Wiłucka-Psyta -
zastępca naczelnika Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Barbara Wiśniewska -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majatkowe za 2016 rok

Dariusz Wiśniewski -
komendant Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Katarzyna Wiśniewska -
dyrektor OPiTU
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Sławomir Wiśniewski -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Tadeusz Wiśniewski -
prezes zarządu KZG "Dolina Redy i Chylonki"
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadecji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Janusz Witek -
zastępca komendanta Straży Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Roman Witowski -
dyrektor ZDiZ
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Grażyna Wojciechowska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jarosław Wojciechowski -
dyrektor Centru Kultury
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Jolanta Wolak -
inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Mariola Wolska -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Marcin Wołek
 - radny Rady Miasta Gdyni
 
Anna Woźniak-Sobolewska - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Elżbieta Wójcik -
dyrektor Gdyńskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Tomasz Wroński -
kierownik w MOPS
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Karolina Wrosz -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Justyna E. Wróblewska
 - radna Rady Miasta Gdyni

Bożena Wysiecka - podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Olgierd Wyszomirski -
dyrektor ZKM
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

oświadczenie majątkowe za 2016 rok - 2 egz.

Barbara Zaborowska -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Stanisław Zachert
- zastępca Skarbnika Miasta
oświadczenie majątkowe na koniec pracy

wyjaśnienia
Jerzy Zając - sekretarz Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Bogdan Zajdziński -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Zapaśnik -
kierownik ABK nr 4
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Elżbieta Zaręba -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Grażyna Zarzycka -
dyrektor przedszkola
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Krystyna Zdunek -
dyrektor szkoły
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Ewa Zduń -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Bożena Zglińska -
dyrektor Centrum Aktywności Seniora
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

wyjaśnienia

Joanna Zielińska
 - przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska -
przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Wojciech Zieliński -
dyrektor Teatru Miejskiego
oświadczenie majątkowe na koniec kadencji

oświadczenie majątkowe na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Jolanta Złoch -
dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Wiesława Złotogórska -
podinspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski
 - radny Rady Miasta Gdyni
oświadczenie majątkowe na dzień 31.12.2015 r.

Izabella Żywiecka - inspektor Urząd Miasta
oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Lech Żurek
- prezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na koniec i na początek kadencji

oświadczenie majątkowe za 2016 rok

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Rosochacka
Data wytworzenia informacji: 27.04.2016
Data udostępnienia informacji: 19.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2020 14:03 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
19.04.2018 11:58 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
21.03.2018 13:32 Aktualizacja treści Dagmara Rosochacka
08.12.2017 10:40 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.11.2017 09:54 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
15.11.2017 10:56 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.09.2017 09:34 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
11.08.2017 14:27 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
27.07.2017 13:52 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
24.07.2017 13:37 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
18.07.2017 14:25 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
14.07.2017 10:49 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
07.07.2017 13:28 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
07.07.2017 13:06 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
07.07.2017 12:47 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
07.07.2017 10:27 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
04.07.2017 09:33 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
30.06.2017 13:13 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
30.06.2017 11:47 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
30.06.2017 10:33 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
29.06.2017 14:50 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
29.06.2017 13:57 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
27.06.2017 10:18 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
23.06.2017 13:07 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
23.06.2017 11:55 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
23.06.2017 11:38 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
23.06.2017 11:23 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
23.06.2017 11:08 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
07.06.2017 12:15 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
02.06.2017 10:47 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
30.05.2017 13:37 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
30.05.2017 13:16 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
30.05.2017 13:03 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
19.05.2017 10:16 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
12.05.2017 09:50 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
10.05.2017 14:08 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
10.05.2017 12:13 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
09.05.2017 12:19 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
09.05.2017 11:45 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.05.2017 14:30 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.05.2017 13:44 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.05.2017 13:31 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.05.2017 13:19 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.05.2017 12:17 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
08.05.2017 11:52 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
02.05.2017 15:09 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
02.05.2017 15:01 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
02.05.2017 14:53 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
02.05.2017 14:42 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
02.05.2017 14:38 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
02.05.2017 10:12 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
28.04.2017 11:09 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
27.04.2017 12:09 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
21.04.2017 09:57 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
12.04.2017 14:04 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
11.04.2017 09:29 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska
06.04.2017 10:50 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.04.2017 15:25 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
31.03.2017 09:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
21.03.2017 14:41 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
13.03.2017 11:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
17.01.2017 13:59 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.12.2016 11:00 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
08.12.2016 11:08 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
06.12.2016 14:44 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.11.2016 09:39 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
28.10.2016 12:19 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.10.2016 08:37 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
04.10.2016 11:05 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.10.2016 12:54 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
03.10.2016 12:48 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
27.09.2016 12:35 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
27.09.2016 12:27 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.09.2016 11:14 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.09.2016 11:09 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.09.2016 11:03 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
23.09.2016 10:40 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.09.2016 15:25 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.09.2016 15:18 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.09.2016 15:11 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.09.2016 15:02 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.09.2016 14:51 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.09.2016 11:36 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.09.2016 11:28 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.09.2016 11:05 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
05.08.2016 11:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
01.08.2016 12:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
01.08.2016 12:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.05.2016 14:48 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.05.2016 14:21 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.05.2016 13:40 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
20.05.2016 15:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.05.2016 14:58 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
18.05.2016 09:00 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
09.05.2016 13:29 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
04.05.2016 10:21 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
27.04.2016 08:37 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
19.04.2016 15:04 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
11.04.2016 12:59 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
07.04.2016 12:23 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
29.03.2016 09:45 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
22.03.2016 13:31 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
16.03.2016 11:38 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
02.03.2016 14:30 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
25.02.2016 11:05 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
25.02.2016 11:05 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
25.02.2016 11:05 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
19.02.2016 11:45 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.02.2016 11:40 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.02.2016 11:37 Dodanie informacji Marta Ziółkowska
19.02.2016 11:34 Dodanie informacji Marta Ziółkowska