Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy

Lista rankingowa ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy:

1. Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie "In gremio"
2. Nazwa zadania: STOP Cyberprzemocy- projekt przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z Internetu oraz narzędzi cyfrowych.
3. Liczba punktów: 79,7
 
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 5023/16/VII/O z dnia 30 sierpnia 2016 r. przyznał dotację na wspieranie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy Stowarzyszeniu "In gremio" z siedzibą w Gdyni, w kwocie: 100 000 zł brutto- nazwa zadania: STOP Cyberprzemocy- projekt przeciwdziałania zagrożeniom płynącym z Internetu oraz narzędzi cyfrowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Aleksandra _Rzewuska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 31.08.2016
Data udostępnienia informacji: 31.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2016 14:49 Korekta Aleksandra Rzewuska
31.08.2016 14:17 Korekta Aleksandra Rzewuska
31.08.2016 14:11 Dodanie informacji Aleksandra Rzewuska