Rozstrzygnięcie konkursu - doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania
 
Lista rankingowa ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania:
 
Oferta nr 1
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja ,,Szkoła Główna Mistrzostwa Edukacyjnego"
Nazwa zadania: Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania.
Liczba punktów: 88,7
 
Oferta nr 2
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Dla Was
Nazwa zadania: Skuteczny edukator- nauczyciel XXI wieku
Liczba punktów: 36,2
 
 
Po zasięgnięciu opinii Komisji oceniającej powołanej Zarządzeniem nr 5101/16/VII/O z dnia 26.09.2016 r. Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia nr 5133/16/VII/O z dnia 27 września 2016 r. przyznał dotację na wspieranie zadań zapewniających doskonalenie zawodowe gdyńskich nauczycieli w zakresie realizacji innowacyjnych metod nauczania i wychowania: Fundacji ,,Szkoła Główna Mistrzostwa Edukacyjnego" z siedzibą w Gdyni, w kwocie: 90 000 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Aleksandra _Rzewuska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Rzewuska
Data wytworzenia informacji: 29.09.2016
Data udostępnienia informacji: 29.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.09.2016 15:08 Dodanie informacji Aleksandra Rzewuska