informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych/polityki zdrowotnej w 2016r.

Wykaz świadczeniodawców rekomendowanych przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem 3899/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 grudnia 2015r,
do realizacji n/w programów polityki zdrowotnej w 2016r. wraz z podziałem na liczbę świadczeń i wysokość środków finansowych
  
L.p.Nazwa programuRealizator/świadczeniodawcaLiczba świadczeńWysokość środków finansowych
12345

1

„Gimnastyka kompensacyjna jako profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób po 65r.ż. STALE SPRAWNI”.1.        Vita Med. Centrum Opieki Medycznej Sp. z o. o.
2.        Zakład Rehabilitacji Sp. z o. o.
3.        Przychodnia Obłuże II Sp. z o.o.
4.        Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o. o.
5.        DOKTOR KRASICKI Sp. z o. o.
6.        Centrum Rehabilitacji MIRA MED Jarosław Popiołkiewicz 
200

230
230
230 

230
230 
S 1 350
28 000,00 

32 200,00
32 200,00
32 200,00 

32 200,00
32 200,00 
S 189 000,00

2

„Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry u osób
z czynnikami ryzyka  wystąpienia schorzenia  w wieku 45 – 55 lat”.
1)     ISPL Ilona Strauss
2)     Wojskowa SPL SPZOZ
3)     „OKO” Staniewicz-Panasik, Trapkowski Spółka Jawna
4)     ISPL Renata Skrobisz-Kormańska
5)     Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o. o.
6)     Przychodnia Grabówek Sp. z o. o.
7)     ISPL Beata Grzybowska-Pisińska
8)     Przychodnia Orłowo Sp. z o. o.
9)     ISPL Małgorzata Maksymowicz
10)  ISPL Jolanta Tuszyńska  
89
89
89 

89

89 

89

89
89
89
89 
S 890
8 455,00
8 455,00
8 455,00 

8 455,00

8 455,00 

8 455,00

8 455,00
8 455,00
8 455,00
8 455,00 
S 84 550,00

3

„Działania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego (np.: izolacja, utrudniony kontakt z otoczeniem z wyłączeniem zachowań agresywnych – u osób dotychczas nie będących pod opieką lekarza psychiatry) - zgłaszanych przez rodzinę, placówki podstawowej opieki zdrowotnej i pracowników socjalnych. Działania diagnostyczno – terapeutyczne w warunkach domowych”.1)     Centrum Zdrowia Psychicznego        Sp. z o. o.
2)     Przychodnia Orłowo Sp. z o. o.
3)     „ESKULAP” Sp. z o. o.         
100
 
50
50         S 200
56 500,00 

28 250,00
28 250,00         S 113 000,00
 Środki finansowe na realizację programów zdrowotnych/polityki zdrowotnej w wysokości 386 550,00zł. zabezpieczone są w dz.851, rozdz. 85149, §. 4280 - TUTAJ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Teresa Marzejon
Wprowadził informację: Maria Machnicka
Ostatnio zmodyfikował: Maria Machnicka
Data wytworzenia informacji: 15.02.2016
Data udostępnienia informacji: 15.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.02.2016 11:55 Dodanie informacji Maria Machnicka
15.02.2016 11:50 Dodanie informacji Maria Machnicka