Uzupełnienie wraz z aktualizacją Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP) zadania inwestycyjnego z zakresu transportu publicznego

Numer umowy NR KB/534/RZ/3-W/2016
Data podpisania 23.09.2016
Przedmiot zamówienia: Uzupełnienie wraz z aktualizacją Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP) dla poszczególnych zadań projektu pn.: "Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia", przygotowywanego do aplikowania o współfinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: EKOMETRIA Sp. z o.o., ul. Orfeusza 2, 80-299 Gdańsk
Wartość zamówienia: 26 248,20 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Benert - Kasprzak
Nr telefonu: 58 668-84-40
E-mail: k.benert-kasprzak@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Anita Stypułkowska
E-mail: a.stypulkowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Neumann
Wprowadził informację: Bożena _Kajdas
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Kajdas
Data wytworzenia informacji: 06.09.2017
Data udostępnienia informacji: 06.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2017 10:47 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 10:46 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 10:07 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 09:53 Korekta Bożena Kajdas