Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięć (KlP) dla zadań inwestycyjnych z zakresu transportu publicznego

Numer umowy: KB/183/RZ/1-W/2016
Data podpisania: 25.03.2016
Przedmiot zamówienia: Opracowanie Kart Informacyjnych Przedsięwzięć (KlP) dla zadań inwestycyjnych z zakresu transportu publicznego, tj.: Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia (w tym utworzenie buspasów w ulicy Morskiej i przebudowa zatok komunikacji publicznej) oraz utworzenie trasy rowerowej R-10 na terenie Gminy Miasta Gdyni wraz ze zbiorczą analizą skumulowanego oddziaływania ww. zadań na środowisko.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Biuro Projektowo-Doradcze EKO-KONSULT z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kościerskiej 5
Wartość zamówienia: 53 997,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko: Beata Neumann
Telefon: 058-668-84-36
E-mail: wydz.infr@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko: Katarzyna Benert-Kasprzak
Telefon: 058-668-84-40
E-mail: wydz.infr@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Neumann
Wprowadził informację: Ilona Wasilewska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Kajdas
Data wytworzenia informacji: 25.03.2016
Data udostępnienia informacji: 30.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2017 13:59 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 13:57 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 13:29 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 13:25 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 13:20 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 13:19 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 13:16 Korekta Bożena Kajdas
01.04.2016 12:07 Korekta Dorota Nelke
01.04.2016 12:06 Korekta Dorota Nelke
30.03.2016 15:05 Korekta Ilona Dybikowska
30.03.2016 14:59 Dodanie informacji Ilona Dybikowska
30.03.2016 11:25 Dodanie informacji Ilona Dybikowska