Opracowanie części dokumentacji aplikacyjnej

Numer umowy: KB/575/RZ/4-W/2016
Data podpisania: 30 września 2016
Przedmiot zamówienia: Opracowanie części dokumentacji aplikacyjnej, w tym: wykonanie analizy kosztów i korzyści, określenie wskaźników rezultatu, porównanie wariantów inwestycyjnych oraz częściowe uzupełnienie wniosków o dofinansowanie dla trzech projektów przygotowywanych do aplikowania o współfinansowanie ze środków funduszy europejskich.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: POLINVEST Sp. z o. o., ul. Jana Brożka 3, 30-347 Kraków
Wartość zamówienia: 145 140,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko: Beata Neumann
Telefon: 58 668 84 36
E-mail: wydz.infr@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się: Oryginał umowy znajduje się w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Neumann
Wprowadził informację: Dominika _Kowalkowska
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Kajdas
Data wytworzenia informacji: 14.10.2016
Data udostępnienia informacji: 14.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.12.2017 13:56 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 13:30 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 13:23 Korekta Bożena Kajdas
22.12.2017 10:54 Korekta Bożena Kajdas
14.10.2016 09:03 Dodanie informacji Dominika Kowalkowska
14.10.2016 08:58 Dodanie informacji Dominika Kowalkowska