Zakup 2 wejściówek na Targi MIPIM w Cannes w 2017 roku

Numer umowy:SK/2592/MP/81-W/2016
Data podpisania:21.12.2016
Przedmiot zamówienia:Pokrycie kosztu zakupu 2 wejściówek na Targi MIPIM w Cannes w dn. 14-17 marca 2017 roku
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Reed Midem - Paris Headquarters 27 Quai Alphonse Le Gallo CS 10026 92513 Boulogne-Billancourt Cedex France FR91 662 003 557
Wartość zamówienia:12 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Karolina Nawrot
Telefon:58 668 20 13
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 15.12.2016
Data udostępnienia informacji: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2016 08:52 Dodanie informacji Beata Grzegorska