Wykonanie roll upów na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2017"

Numer umowy:SK/2635/MP/84-W/2016
Data podpisania:22.12.2016
Przedmiot zamówienia:Wykonanie materiałów informacyjnych przenośnych typu roll up w ilości 28 szt. na potrzeby realizacji Konkursu "Gdyński Biznesplan 2017"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Easy Stand Agnieszka Szafraniec ul. Kasztelańska 9 80-180 Gdańsk
Wartość zamówienia:8 250,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:58 668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 15.12.2016
Data udostępnienia informacji: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2016 09:05 Dodanie informacji Beata Grzegorska