Wykonanie materiałów z folii z logo GCWP na potrzeby aktualizacji siedziby Centrum

Numer umowy:SK/2643/MP/90-W/2016
Data podpisania:21.12.2016
Przedmiot zamówienia:Wykonanie materiałów z folii z logo Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na potrzeby aktualnej wizualizacji siedziby Centrum
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Gostarmedia Mariusz Kiedrowicz ul. Leśna 32C/2 81-549 Gdynia
Wartość zamówienia:3 600,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:58 668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 16.12.2016
Data udostępnienia informacji: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2016 09:43 Dodanie informacji Beata Grzegorska