Wykonanie materiałów informacyjnych z logo Gdyni na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej

Numer umowy:SK/2642/MP/89-W/2016
Data podpisania:21.12.2016
Przedmiot zamówienia:Wykonanie materiałów informacyjnych z logo Gdyni - 100 notesów - na potrzeby Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestora w Wydziale Polityki Gospodarczej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Media Nord Sebastian bać ul. Kotwiczna 24 81-578 Gdynia
Wartość zamówienia:950,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:58 668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 15.12.2016
Data udostępnienia informacji: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2016 09:36 Dodanie informacji Beata Grzegorska