Utrzymanie na serwerze strony forum.gdynia.pl w 2015 r.

Numer umowy:SK/155/MP/3-W/2016
Data podpisania:20.01.2016
Przedmiot zamówienia:Utrzymanie na serwerze strony forum.gdynia.pl w 2015 r.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:3net sp. z o.o. Gdańsku 80-244 ul. Grunwaldzka 102
Wartość zamówienia:455,10
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 20.01.2016
Data udostępnienia informacji: 30.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2016 12:07 Dodanie informacji Beata Grzegorska