Udział w konferencji ULI Poland w Warszawie

Numer umowy:SK/414/MP/11-W/2016
Data podpisania:19.02.2016
Przedmiot zamówienia:opłata rejestracyjna za udział w konferencji "Emerging Trends in Real Estate 2016" w Warszawie
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Urban Land Institute 50 Liverpool Street, London EC2M 7PY UG, GB868195081
Wartość zamówienia:350,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 19.02.2016
Data udostępnienia informacji: 30.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2016 12:45 Dodanie informacji Beata Grzegorska