Udział w konferencji ULI Poland w 2017 w Paryżu

Numer umowy:SK/2218/MP/74-W/2016
Data podpisania:07.11.2016
Przedmiot zamówienia:udział w konferencji ULI Poland w 2017 w Paryżu
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Urban Land Institute 50 Liverpool Street, London EC2M 7PY UK, GB868195081
Wartość zamówienia:6 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 28.10.2016
Data udostępnienia informacji: 01.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2016 15:27 Dodanie informacji Beata Grzegorska