Udział w konferencji Spotlight Hotel Investment Poland w Warszawie

Numer umowy:SK/1060/MP/36-W/2016
Data podpisania:17.05.2016
Przedmiot zamówienia:udział w konferencji Spotlight Hotel Investment Poland w Warszawie
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Aneta Kłodaś Bluevine Consulting ul. Raszyńska 15 lok. 8 02-026 Warszawa
Wartość zamówienia:2 460,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 13.05.2016
Data udostępnienia informacji: 01.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2016 11:42 Dodanie informacji Beata Grzegorska