Udział w konferencji Spotlight Hotel Investment Poland w 2017 r.

Numer umowy:SK/2595/MP/82-W/2016
Data podpisania:23.12.2016
Przedmiot zamówienia:Udział w konferencji Spotlight Hotel Investment Poland w Warszawie w dniach 5-6 czerwca 2017 roku
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Bluevine Consulting Aneta Kłodaś ul. Raszyńska 15 lok. 8 02-026 Warszawa
Wartość zamówienia:11 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Karolina Nawrot
Telefon:58 668 20 13
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 12.12.2016
Data udostępnienia informacji: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2016 08:56 Dodanie informacji Beata Grzegorska