Udział przedstawicieli Miasta Gdyni w konferencji ABSL w Katowicach w 2016

Numer umowy:SK/964/MP/27-W/2016
Data podpisania:28.04.2016
Przedmiot zamówienia:udział przedstawicieli Miasta Gdyni w konferencji ABSL w Katowicach w 2016
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:CONREGO Tomasz Chrościechowski ul. Grabskiego 4/12 66-400 Gorzów Wlkp.
Wartość zamówienia:6 027,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 29.04.2016
Data udostępnienia informacji: 01.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2016 11:34 Dodanie informacji Beata Grzegorska