Udział Miasta Gdyni w Targach MIPIM w Cannes w 2016

Numer umowy:SK/440/MP/12-W/2016
Data podpisania:11.03.2016
Przedmiot zamówienia:udział Miasta Gdyni w Targach MIPIM w Cannes w 2016
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:GARG Sp. z o.o. ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk
Wartość zamówienia:86 407,50
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 19.02.2016
Data udostępnienia informacji: 30.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2016 12:47 Dodanie informacji Beata Grzegorska