Poprowadzenie Gali Finałowej Konkursu "Gdyński Biznesplan 2016"

Numer umowy:SK/1174/MP/41-W/2016
Data podpisania:01.06.2016
Przedmiot zamówienia:poprowadzenie uroczystej Gali Finałowej Konkursu "Gdyński Biznesplan 2016", która odbędzie się dnia 3 czerwca 2016 r. w PPNT Gdynia
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:R2 Concept Małgorzata Rakowiec ul. Długa 69 lok. 6 80-831 Gdańsk
Wartość zamówienia:1 845,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 01.06.2016
Data udostępnienia informacji: 01.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2016 12:35 Dodanie informacji Beata Grzegorska