Pokrycie kosztów związanych z organizacją III edycji projektu "Gdyński BiznesMam"

Numer umowy:SK/2006/MP/59-W/2016
Data podpisania:14.10.2016
Przedmiot zamówienia:pokrycie kosztów związanych z organizacją III edycji projektu "Gdyński BiznesMam" w okresie: X - XII 2016 realizowanego przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:WEKTOR Grzegorz Wiktorek Sosnowiec 7 18-413 Miastkowo
Wartość zamówienia:3 300,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 11.10.2016
Data udostępnienia informacji: 01.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2016 14:38 Dodanie informacji Beata Grzegorska