Opracowanie szaty graficznej materiałów informujących o obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni

Numer umowy:SK/2223/MP/75-W/2016
Data podpisania:07.11.2016
Przedmiot zamówienia:opracowanie szaty graficznej i przygotowanie do druku plakatów i ulotki informującej o obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gdyni w dn. 14-20.11.2016
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Mr. Bloom Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 22 lok. 5 81-758 Sopot
Wartość zamówienia:2 337,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 02.11.2016
Data udostępnienia informacji: 01.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2016 15:21 Dodanie informacji Beata Grzegorska