Opracowanie koncepcji dotyczącej projektu "Wykwalifikowana siła robocza - jednym z głównych czynników rozwoju gospodarki morskiej"

Numer umowy:SK/1855/MP/53-W/2016
Data podpisania:29.09.2016
Przedmiot zamówienia:: opracowanie koncepcji w języku angielskim i streszczenia w języku polskim, dotyczącej projektu "Wykwalifikowana siła robocza - jednym z głównych czynników rozwoju gospodarki morskiej w regionie państw Południowego Bałtyku" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Małgorzata Maria Dehmel-Gomerska Gdynia 81-208 ul. Działdowska 19
Wartość zamówienia:3 000,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 15.09.2016
Data udostępnienia informacji: 01.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2016 13:28 Dodanie informacji Beata Grzegorska