Druk plakatów do gablot w Centrum Gdyni informujących o Targach Pracy w Gdyni

Numer umowy:SK/1027/MP/33-W/2016
Data podpisania:12.05.2016
Przedmiot zamówienia:druk plakatów do gablot w Centrum Gdyni informujących o Targach Pracy w Gdyni, które odbędą się w dniu 31.05.2016 r.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: CONTRAST Drukarnia Jerzy Kanikuła ul. Działdowska 14 81-208 Gdynia
Wartość zamówienia:700,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 11.05.2016
Data udostępnienia informacji: 01.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2016 12:06 Dodanie informacji Beata Grzegorska