Druk materiałów informacyjnych z logo Gdyni na potrzeby Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestora w Wydziale Polityki Gospodarczej

Numer umowy:SK/2680/MP/93-W/2016
Data podpisania:23.12.2016
Przedmiot zamówienia:Druk materiałów informacyjnych z logo Gdyni na potrzeby Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestora w Wydziale Polityki Gospodarczej
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:ZP ALEXANDER Piotr Pundzis ul. Telewizyjna 19 80-209 Chwaszczyno
Wartość zamówienia:1 900,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:58 668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 19.12.2016
Data udostępnienia informacji: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2016 09:52 Dodanie informacji Beata Grzegorska