Druk broszur informacyjnych o projekcie Śródmieście Morskie na potrzeby Gminy Miasta Gdyni

Numer umowy:SK/570/MP/16-W/2016
Data podpisania:15.03.2016
Przedmiot zamówienia:druk broszur informacyjnych o projekcie Śródmieście Morskie na potrzeby Gminy Miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:CONTRAST Drukarnia ul. Działdowska 14 81-208 Gdynia
Wartość zamówienia:2 952,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Grzegorska
Telefon:668 20 25
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 14.03.2016
Data udostępnienia informacji: 30.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2016 13:04 Dodanie informacji Beata Grzegorska