Aktualizacja Aplikacji wspierającej prezentację przestrzenną miasta Gdyni

Numer umowy:SK/2516/MP/79-W/2016
Data podpisania:13.12.2016
Przedmiot zamówienia:Przygotowanie oraz aktualizacja istniejącej Aplikacji wspierającej prezentację przestrzenną miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Structview Sp. z o.o. al. Zwycięstwa 96/98 81-451 gdynia
Wartość zamówienia:24 600,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Karolina Nawrot
Telefon:58 668 20 13
E-mail:gcwp@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:w Wydziale Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Beata Wróblewska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Grzegorska
Data wytworzenia informacji: 01.12.2016
Data udostępnienia informacji: 30.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2016 08:48 Dodanie informacji Beata Grzegorska