System monitorowania budynków

Numer umowy:Umowa nr KB/692/URE/64-W/2016
Data podpisania:27.12.2016 r.
Przedmiot zamówienia:wykonanie systemu informatycznego służącego do monitorowania budynków gminnych pod względem zużycia energii „InvisoLite" wraz z jego wdrożeniem
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:DK Energy Polska Sp. z o.o. ul. Złota 59 00-120 Warszawa
Wartość zamówienia:103 935,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Hanna Górecka-Banasik
Telefon:58 668 23 51
E-mail:ref.energetyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Samodzielny Referat ds. Energetyki Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 312
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 04.01.2017
Data udostępnienia informacji: 04.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2017 13:38 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik