Aktualizacja PGN

Numer umowy:KB/459/URE/33-W/2016
Data podpisania:05.08.2016 r.
Przedmiot zamówienia:Aktualizacja opracowania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020”
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:BMTcom Sp. z o.o., ul. Kościerska 7, 80-328 Gdańsk
Wartość zamówienia:4920,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Hanna Górecka-Banasik
Telefon:58 6682351
E-mail:ref.energetyki@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Samodzielny Referat ds. Energetyki Gdynia, ul. 10 Lutego 24, pokój 312
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 22.08.2016
Data udostępnienia informacji: 22.08.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.08.2016 15:29 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik