wykonanie, montaż i demontaż reklamy na budynku CH BATORY

Numer umowy:SK/1562/MM/195-W/2016
Data podpisania:01.08.2016
Przedmiot zamówienia:wykonanie, montaż i demontaż reklamy na budynku CH BATORY
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Fashion Commerce ul. 10 lutego 11 Gdynia
Wartość zamówienia:2300 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Pawlus
Telefon:58 668 25 41
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UM
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 21.07.2016
Data udostępnienia informacji: 25.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2016 09:24 Dodanie informacji Joanna Pawlus