Utrzymanie strony www.eratuszgdynia.pl oraz aplikacji eRatusz dla systemów: Windows, iOS oraz Android.

Numer umowy:SK/37/MM/7-W/2016
Data podpisania:16.02.2016
Przedmiot zamówienia:Utrzymanie strony www.eratuszgdynia.pl oraz aplikacji eRatusz dla systemów: Windows, iOS oraz Android.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:PPG Mobile Paweł Czyżowski Gowidlino 144, 83-341 Gowidlino NIP: 584-184-19-01, REGON: 356301757
Wartość zamówienia:1000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Paweł Jałoszewski
Telefon:6688129
E-mail:rzecz.pras@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji oraz Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 19.02.2016
Data udostępnienia informacji: 19.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2016 13:21 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski