udostępnienie ekranów LCD do emisji gdyńskich spotów informacyjnych w autobusach komunikacji miejskiej oraz w wyższych uczelniach na terenie Gdyni

Numer umowy:SK/3136/MM/232-W/2015
Data podpisania:20.01.2016
Przedmiot zamówienia:Udostępnienie ekranów LCD do emisji gdyńskich spotów informacyjnych w autobusach komunikacji miejskiej oraz w wyższych uczelniach na terenie Gdyni.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:PROFISPOT sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chrobrego 79C, 80-414 Gdańsk (zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gdańsku w VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000414942, NIP: 9571064475, REGON: 221627009
Wartość zamówienia:29,52 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Paweł Jałoszewski
Telefon:668-81-29
E-mail:rzecz.pras@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:W Wydziale Księgowości i Wydziale Komunikacji
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 19.02.2016
Data udostępnienia informacji: 19.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2016 10:23 Korekta Paweł Jałoszewski
19.02.2016 08:35 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski