udostępnianie archiwalnych materiałów filmowych Gdyni wraz z udzieleniem licencji na ich wykorzystanie

Numer umowy:SK/1661/MM/204-W/2016
Data podpisania:19.08.2016
Przedmiot zamówienia:udostępnianie archiwalnych materiałów filmowych Gdyni wraz z udzieleniem licencji na ich wykorzystanie
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Filmoteka Narodowa
Wartość zamówienia:5 412 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 25 40
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 19.08.2016
Data udostępnienia informacji: 21.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2016 10:59 Dodanie informacji Beata Sikorska