realizacja filmu dokumentalno-promocyjnego

Numer umowy:SK/1880/MM/242-W/2016
Data podpisania:30.09.2016 r.
Przedmiot zamówienia:realizacja filmu dokumentalno-promocyjnego
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Loop In Monika Wachowczyk
Wartość zamówienia:30000
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Niedziałkowska
Telefon:58 668 25 39
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowści UM Gdyni
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 14.10.2016
Data udostępnienia informacji: 14.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.12.2016 12:09 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska