przeniesienie autorskich praw majątkowych do fotografii barwnych

Numer umowy:SK/1331/MM/151-W/2016
Data podpisania:20.06.2016
Przedmiot zamówienia:przeniesienie autorskich praw majątkowych do fotografii barwnych
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Marek Sałatowski
Wartość zamówienia:1 100 zł bruto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 25 40
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 20.06.2016
Data udostępnienia informacji: 21.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2016 13:17 Korekta Beata Sikorska
21.10.2016 10:05 Dodanie informacji Beata Sikorska