promocja miasta na portalu społecznościowym Facebook w zw. z konkursem Gdyński Biznesplan

Numer umowy:SK/27/MM/4-W/2016
Data podpisania:7.01.2016
Przedmiot zamówienia:realizacja świadczeń promujących miasto na portalu społecznościowym Facebook, Instagram w zw. z konkursem Gdyński Biznesplan
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:MA&MA Daniel Kędzierski
Wartość zamówienia:10000
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 25 40
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 07.01.2016
Data udostępnienia informacji: 19.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2017 14:25 Dodanie informacji Beata Sikorska