projekty materiałów Odkrywamy gdyńskie stocznie

Numer umowy:SK/1704/MM/214-W/2016
Data podpisania:31.08.2016 r.
Przedmiot zamówienia:projekty grfaiczne i przygotowanie do druku materiałów promujących wydarzenie "Odkrywamy gdyńskie stocznie"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Adam Ignaciuk
Wartość zamówienia:8900 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Ewa Niedziałkowska
Telefon:58 668 25 39
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydziale Księgowosci UM
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Ewa Niedziałkowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Niedziałkowska
Data wytworzenia informacji: 22.08.2016
Data udostępnienia informacji: 27.09.2016
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.09.2016 09:17 Dodanie informacji Ewa Niedziałkowska