produkcja nagrania lektorskiego do filmu Gdynia- miasto bez barier. Miasto równych szans

Numer umowy:SK/1475/MM/176-W/2016
Data podpisania:07.07.2016
Przedmiot zamówienia:produkcja nagrania lektorskiego do filmu Gdynia- miasto bez barier. Miasto równych szans
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:RPM J. Jankowski, S.Siedlik SJ
Wartość zamówienia:1230
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 2540
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Referat Promocji i PR
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 07.07.2016
Data udostępnienia informacji: 19.01.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.01.2017 14:00 Dodanie informacji Beata Sikorska