produkcja materiału filmowego promującego miasto

Numer umowy:SK/553/MM/65-W/2016
Data podpisania:8.03.2016
Przedmiot zamówienia:produkcja materiału filmowego promującego miasto o czasie trwania 30 i 90 sekund
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:TVN Media Sp. z o.o.
Wartość zamówienia:61 500 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 25 40
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 08.03.2016
Data udostępnienia informacji: 25.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2016 13:13 Korekta Beata Sikorska
25.10.2016 12:35 Dodanie informacji Beata Sikorska