produkcja filmu promującego miasto pt. "Gdynia miasto bez barier. Miasto równych szans"

Numer umowy:SK/1476/MM/177-W/2016
Data podpisania:07.07.2016
Przedmiot zamówienia:produkcja filmu promującego miasto pt. "Gdynia miasto bez barier. Miasto równych szans"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Mariusz Sławiński
Wartość zamówienia:22 165 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 25 40
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 07.07.2016
Data udostępnienia informacji: 21.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2016 13:19 Korekta Beata Sikorska
21.10.2016 10:20 Dodanie informacji Beata Sikorska