organizacja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016, w dniu 14 października 2016

Numer umowy:EZP 26/16
Data podpisania:25.05.2016
Przedmiot zamówienia:organizacja Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2016, w dniu 14 października 2016
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Agencja Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
Wartość zamówienia:286 000
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Beata Sikorska
Telefon:58 668 25 40
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Beata Sikorska
Ostatnio zmodyfikował: Beata Sikorska
Data wytworzenia informacji: 25.05.2016
Data udostępnienia informacji: 19.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2016 13:14 Korekta Beata Sikorska
19.10.2016 08:47 Dodanie informacji Beata Sikorska