opracowanie i kreacja kompanii wizerunkowej Miasta Gdyni

Numer umowy:SK/1550/MM/192-W/2016
Data podpisania:31.08.2016
Przedmiot zamówienia:opracowanie i kreacja kompanii wizerunkowej Miasta Gdyni w związku z 41. Festiwalem Filmowym
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Grupa Eskadra Jeleniogórska 17 Kraków
Wartość zamówienia:140 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Joanna Pawlus
Telefon:58 668 25 41
E-mail:promocja@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UM
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Joanna Pawlus
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Pawlus
Data wytworzenia informacji: 20.07.2016
Data udostępnienia informacji: 25.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2016 09:03 Dodanie informacji Joanna Pawlus