Druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” w 2016 roku

Numer umowy:SK/2631/MM/178-W/2015
Data podpisania:04.02.2016
Przedmiot zamówienia:Druk nakładu, dostarczenie i kolportaż tygodnika „Ratusz”- Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Zakłady Graficzne im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Gazety Tczewskiej 1, 83-110 Tczew, NIP: 593-24-33-970, nr KRS: 0000271399
Wartość zamówienia:469 920,00 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia) zł brutto.
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Małgorzata Omachel
Telefon:668 81 26
E-mail:rzecz.pras@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:W Wydziale Księgowości oraz w Wydziale Komunikacji Społecznej i Informacji
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Paweł Jałoszewski
Ostatnio zmodyfikował: Paweł Jałoszewski
Data wytworzenia informacji: 05.02.2016
Data udostępnienia informacji: 05.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.02.2016 15:10 Dodanie informacji Paweł Jałoszewski