zakup publikacji "Świadczenia rodzinne.Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce" + CD

Numer umowy:SK/128/SO/1-W/2016
Data podpisania:20.01.2016 r.
Przedmiot zamówienia:zakup publikacji "Świadczenia rodzinne.Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce" + CD
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wydawnictwo C. H. Beck z siedzibą w Warszawie przy ul Bonifraterskiej 17
Wartość zamówienia:126,65
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 66 88 620
E-mail:biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 20.01.2016
Data udostępnienia informacji: 22.02.2016
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2016 13:04 Dodanie informacji Anna Szwemin