zakup publikacji "Prawo ochrony środowiska. Komentarz"

Numer umowy:SK/649/SO/14-W/2016
Data podpisania:29.03.2016 r.
Przedmiot zamówienia:zakup publikacji "Prawo ochrony środowiska. Komentarz"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wolters Kluwer S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33
Wartość zamówienia:211,65
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 66 88 620
E-mail:biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 29.03.2016
Data udostępnienia informacji: 18.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2016 12:39 Dodanie informacji Anna Szwemin