zakup publikacji "Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"

Numer umowy:SK/1964/SO/29-W/2016
Data podpisania:30.09.2016 r.
Przedmiot zamówienia:zakup publikacji "Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wydawnictwo C.H. Beck z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifratyerskiej 17
Wartość zamówienia:359,29
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 66 88 620
E-mail:biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 30.09.2016
Data udostępnienia informacji: 17.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2016 15:24 Dodanie informacji Anna Szwemin