zakup publikacji Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Numer umowy:SK/1022/SO/18-W/2016
Data podpisania:09.05.2016 r.
Przedmiot zamówienia:zakup publikacji Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wydawnictwo Presscom
Wartość zamówienia:128,00
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 6688620
E-mail:biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 09.05.2016
Data udostępnienia informacji: 04.07.2016
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2016 13:14 Dodanie informacji Anna Szwemin