zakup publikacji 22 zadania służby BHP. Standardy działania.

Numer umowy:Wydział Księgowości UMG
Data podpisania:7.12.2016 r.
Przedmiot zamówienia:zakup publikacji 22 zadania służby BHP. Standardy działania.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11
Wartość zamówienia:73,30
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 66 88 620
E-mail:biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 07.12.2016
Data udostępnienia informacji: 21.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2016 10:47 Dodanie informacji Anna Szwemin