zakup prenumeraty tygodników Newsweek i Polityka

Numer umowy:SK/684/SO/16-W/16
Data podpisania:25.03.2016 r.
Przedmiot zamówienia:zakup prenumeraty tygodników Newsweek i Polityka
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Ruch S.A. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kopernika 95
Wartość zamówienia:312,97
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 66 88 620
E-mail:biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 25.03.2016
Data udostępnienia informacji: 18.04.2016
Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.04.2016 12:34 Dodanie informacji Anna Szwemin