zakup elektronicznej wersji normy "PN-EN ISO 19011"-wersja polska-Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania"

Numer umowy:SK/2031/SO/31-W/2016
Data podpisania:11.10.2016 r.
Przedmiot zamówienia:zakup elektronicznej wersji normy "PN-EN ISO 19011"-wersja polska-Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania"
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14
Wartość zamówienia:136,28
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Justyna Perlińska
Telefon:58 66 88 620
E-mail:biblioteka.um@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Wydział Księgowości UMG
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Anna Paryż
Ostatnio zmodyfikował: Anna Szwemin
Data wytworzenia informacji: 11.10.2016
Data udostępnienia informacji: 17.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2016 15:29 Dodanie informacji Anna Szwemin